Analyysi: Exitin ajoitus – listaamattomien yhtiöiden arvostustasot ennätyksellisen korkealla

Pörssikurssit ovat ennätystasolla, mikä heijastelee myös listaamattomien yritysten arvoihin yrityskauppojen yhteydessä. Yrityksen myyntiprosessin oikea ajoitus on erittäin tärkeää, koska markkinoiden arvostuskertoimet voivat vaikuttaa yrityksen arvoon jopa enemmän kuin yrityksen absoluuttinen tulostaso. Kysymys kuuluukin: kannattaako nyt harkita myyntiä tai omistuspohjan laajentamista vai keskittyä vielä kasvattamaan yhtiön käyttökatetta?

Yrityksen arvo voidaan määrittää usealla eri menetelmällä. Suhteellisessa arvonmäärityksessä käytetään listattujen ja vertailukelpoisten yritysten arvostuskertoimia pohjana määritettäessä arvoa kohdeyhtiölle. Verrokkiyritysten arvostuskertoimiin sovelletaan tyypillisesti kuitenkin epälikviditeetti- ja koko-diskonttoja (alennus). Diskonton taso riippuu hyvin paljon kohdeyrityksestä, mutta tavallisesti se voi olla luokkaa 20 % – 30 %.

Edellä esitetty tapa määrittää listaamattoman yrityksen arvo kuvastaa vain yhtä lähestymistapaa. Käytännössä suhteellisessa arvonmäärityksessä tulee käyttää tarkkaan valittua ja sopivaa verrokkiryhmää, joka koostuu yrityksistä, jotka ominaisuuksiltaan vastaavat kohdeyritystä. Suhteellinen arvonmääritys voi perustua myös toteutuneiden yrityskauppojen arvostuskertoimiin. Näiden menetelmien lisäksi kassavirtapohjaiset arvonmääritysmenetelmät (DCF, LBO) voivat täydentää näkemystä yrityksen käyvästä arvosta.

Helsingin pörssin arvostuskertoimet ovat kehittyneet erittäin suotuisasti viimeisen viiden vuoden aikana. Kertoimet ovat tällä hetkellä huomattavasti historiallista keskiarvoa korkeammalla tasolla. Parhaillaan pörssiyritysten mediaani yritysarvo/käyttökate-kerroin on noin yksitoista, kun se alimmillaan vuonna 2008 oli vain noin viisi.

Capture_1Lähde: Capital IQ

Mikä on aiheuttanut tämän kertoimien nousun? Vuonna 2008 elettiin erittäin negatiivisissa tunnelmissa Lehman Brothersin konkurssin liikkeelle lähettämän finanssikriisin keskellä. Yritysten tulostason ennakoitiin heikkenevän, mikä laski pörssikursseja. Näin ollen edellisen vuoden tuloksilla mitatut arvostuskertoimet olivat erittäin matalalla tasolla. Tämän jälkeen yritysten näkymät ovat huomattavasti parantuneet. Samaan aikaan korkotason lasku on entisestään nostanut osakekursseja vaihtoehtoisten sijoitusinstrumenttien tuottojen laskiessa.

Yhtenä esimerkkinä nostamme IT-konsulttiyritysten arvostuskertoimien kehityksen. Näiden yhtiöiden käyttökatekertoimet ovat yli kaksinkertaistuneet vuodesta 2012.

Capture_22Lähde: Capital IQ , Yritykset: Affecto, Gofore, Solteq, Vincit, Tieto, Siili Solutions

Arvostuskertoimien ja ajoituksen merkitys konkretisoituu hyvin seuraavassa laskuesimerkissä. Vuonna 2012 IT-konsulttien yritysarvo oli noin kuusi kertaa käyttökate, kun se maaliskuussa 2018 on noin 14 kertaa käyttökate. Näin ollen listaamattoman kolmen miljoonan euron käyttökatetta tehneen IT-konsulttiyrityksen yritysarvo olisi vuonna 2009 ollut noin €14 miljoonaa (6 * -20 % = 4,8 * €3 miljoonaa = €14,4 miljoonaa). Tällä hetkellä yrityksen arvo vastaavalla käyttökatteella olisi jo lähes €34 miljoonaa (14* -20 % = 11,2 * €3 miljoonaa = €33,6 miljoonaa). Toisin sanoen yrityksen arvo on yli kaksinkertaistunut, vaikka käyttökate on pysynyt samalla tasolla. Vastaavasti yrityksen arvo laskee, jos verrokkiyhtiöiden arvostuskertoimet laskevat nykyisen tason alapuolelle. Ajoituksella on siis todella suuri merkitys määritettäessä omistajille yrityskaupan yhteydessä realisoituvaa arvoa.

Me Translink Corporate Finance Oy:ssä sparraamme mielellämme yritysten omistajia exitin ajoituksen ja exit-mahdollisuuksien arvioinnissa. Olethan yhteydessä, jos haluat keskustella luottamuksellisesta kanssamme. Voit lähettää meille sähköpostia tästä.

Translink Corporate Finance on erikoistunut keskisuuriin, rajat ylittäviin yrityskauppoihin. Asiakkaitamme ovat yrittäjät ja perheyhtiöt, listatut yhtiöt sekä pääomasijoittajat. Yrityskauppojen lisäksi palvelemme asiakkaitamme rahoitusjärjestelyissä ja osakkeiden listauksissa. Translink on Suomen kansainvälisin neuvonantaja keskisuurissa yrityskaupoissa. Runsaat 600 asiantuntijaamme 30 maassa palvelevat asiakkaitamme ympäri maailman.