Sentica Partners muodostaa IT-alalle uuden merkittävän toimijan: G7 Data Oy ja Chilit Oy yhdistyvät

Sentica Partnersin hallinnoima rahasto sijoitti kahteen suomalaiseen IT-alan toimijaan: G7 Dataan ja Chilitiin. Uudesta kokonaisuudesta tulee yksi Suomen johtavista IT-palveluntarjoajista, jonka liikevaihto ylittää 30 miljoonaa euroa. Chilitin osaaminen ja palvelut ovat keskittyneet enemmän IT-alan jatkuviin palveluihin ja ohjelmistolisenssipuoleen, kun taas G7 Data on painottanut enemmän tietotekniikkapalveluita sekä mobiili- ja tulostuspalveluita. Kummallakin on osaamista konesali- ja pilvipalveluista sekä erilaisista IT-projekteista. Yhtiöt täydentävät toisiaan ja yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka tarjoaa asiakkaille entistä parempaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua IT:n eri osa-alueilla. G7 Datan ja Chilitin avainhenkilöt jatkavat uuden yhtiön merkittävinä vähemmistöosakkaina avainrooleissa.

”Toimialan näkymät ovat suotuisat – digitalisaatio, kiihtyvällä tahdilla kehittyvät IT-ratkaisut sekä tietoturvan jatkuvat muutokset pakottavat yrityksiä panostamaan IT-asioihin. G7 Data ja Chilit täydentävät toisiaan ja yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka tarjoaa asiakkaille entistä parempaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua IT:n eri osa-alueilla. Tavoittelemme yhtiölle vahvaa kasvua sekä orgaanisesti että mahdollisesti yritysostojen kautta,” linjaa Sentica Partnersin partneri Marjatta Rytömaa.

Translink Corporate Finance toimi järjestelyssä sekä G7 Datan että Chilitin omistajien neuvonantajana. G7 Datan toimitusjohtaja Kimmo Juuti on tyytyväinen Translinkin panokseen neuvonantaja: ”Translink johti molempien yhtiöiden samanaikaista myyntiprosessia yrittäjähenkisellä asenteella ja ratkaisuhakuisuus varmisti neuvotteluiden sujuvan etenemisen.” Chilitin toimitusjohtaja Timo Lipiäinen yhtyy Kimmo Juutin kommentteihin: ”Olen erittäin tyytyväinen, että valitsimme Translinkin neuvonantajaksemme: Prosessia vietiin järjestelmällisesti eteenpäin – meidän etua edistäen.”

Linkki Sentican uutiseen

Lisätietoja:
Translink Corporate Finance Oy
Mikko Peltonen
mikko.peltonen@translinkcf.fi
+358 40 520 1458