Suomen Yrittäjien 365 Päivässä Pörssiin-ohjelma – Päivä II

Suomen Yrittäjien 365 Päivässä Pörssiin-ohjelma – Toinen koulutuspäivä 12.2.2019

Petri Roininen avasi toisen koulutuspäivän Pörssitalossa. Päivän teemana pyydettiin kurssiin osallistujia arvioimaan oman yhtiönsä toimintaympäristön ja sijoittajaprofiilin soveltuvuutta pörssilistautumiseen. Lisäksi keskusteltiin sijoittajien odotuksista sekä sijoittajaviestinnän painopisteistä, regulaatiosta, veroista, juridiikasta, kirjanpidosta ja markkinavalvonnan toiminnasta.

Päivän aluksi purettiin kotitehtävänä ollut kysymys NASDAQ First North – listautumisen eduista ja haitoista. Sami Miettinen toimi kirjurina ryhmässä, jossa oli mm. Jaakko Anttila (www.linkdesign.fi), Pekka Hosio ( www.championdoor.com) sekä Jouni Anttila (www.levelup.fi). . Ryhmä löysi hieman suomalaiskansallisesti varovaisuuteen kallellaan seuraavia yleisiä huomioita:

Mahdollisia hyviä puolia Mahdollisia haittoja
·       Pörssiyhtiönä olet lähtökohtaisesti kiinnostava
·       Uskottavuus paranee erityisesti finanssipuolen ammattimaisuuden vuoksi
·       Pankkisuhteet paranevat kun julkinen markkina hoitaa myös valvonnan
·       Osakkeiden hinta on reaaliarvoinen esim. yrityskaupoissa osakkeiden hinta on selkeä
·       Exit/irtautumiset ovat mahdollisia jos numerot kunnossa
·       Palkitsemisjärjestelmät ovat helpompia
·       Osakkeiden likviditeetti
·       Governance paranee
·       Byrokratiaa lisää
·       Muodollisuuksien määrä kasvaa, virallisia lappuja
·       Ei voi puhua sivu asian, pitää ottaa kantaa tarkasti
·       Mediamylly voi viedä pahasti sivuraiteelle ja puolustautuminen on listattuna hankalaa
·       Osakekurssivaikutus voi ohjata lyhytjänteisyyteen ja puolivuotiskapitalismiin ja kannattavuuteen kasvun sijaan
·       Huonoina aikoina siivoustyö julkisesti listattuna ei ole miellyttävää
·       Joillekin suurille asiakkaille on tärkeää, että on yksityinen yhtiö toimittajana, kasvolliset omistajat
Sekä-että

·       Osingot – verorakenteet vaikuttavat vahvasti
·       Työntekijöiden hankinta riippuen yrityskulttuurista

Kotitehtävän purkamisen jälkeen Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO:n asianajajat Juhani Ekuri ja Iiro Hollmén kertasivat ryhmälle jaetun muistion pääkohdat listatun ja listaamattoman yrityksen osinkojen erilaisesta verokohtelusta. Verokohtelu riippuu myös siitä onko osingon saaja luonnollinen henkilö vai osakeyhtiö, joten listautumista suunnittelevan kannattaa selvittää mahdollista rakennejärjestelyjen tarvetta myös verotuksen kannalta muita näkökohtia unohtamatta.

Kuvauksen jälkeen Mikael Pentikäinen kuvasi Suomen Yrittäjien pk-yritysbarometrin mollivoittoiseksi ja kävi nopeasti läpi verotyöryhmän suositukset Suomen tulevalle hallitukselle. Mahdollinen muutos voisi olla matemaattisen vertailuarvon käytön korvaaminen yrityksen kasvaessa yksinkertaisemmalla pääomatuloverotuksella, säilyttäen kuitenkin kannustimet kasvattaa yrityskokoa pk-kentässä.

Suomen suurimman osakeanalyysitalo Inderesin Sauli Vilen kävi läpi pörssissä listattujen yritysten suhdetta sijoittajiinsa. Sauli nosti sijoittajasuhteiden kolmeksi päähyveeksi rehellisyyden, realistisuuden ja johdonmukaisuuden. Näiden kautta lunastetaan luottamus, ja siihen menee yleensä yli vuosi ”häiden” eli listautumisannin jälkeen. Luottamuksen ja johdonmukaisuuden päätyökaluna yhtiön tulisi valita oikeat KPI:t (key performance indicators) eli luvut, joiden kehitys selittää yhtiön arvonluontitavoitetta ja menestystä valitsemissaan arvoketjuissa. Hän muistutti myös että sijoittajaviestintää tehdään sijoittajille, ei viranomaisille tai juristeille ja pyysi osallistujia katsomaan mitä pörssiyhtiöt kuten Remedy, Kemira, Cargotec, Sampo, F-Secure, Suominen ja Kesko tekevät käytännössä. Harva huonommistakaan viestijöistä käyttää ”yhtiö ei anna taloudellista ohjeistusta”-väistöä vaan käy dialogia kehityksestä. Inderes on löytänyt varsinkin suomalaisten sijoittajien kiinnostuksen digitaalisilla viestintäkanavilla, joiden kautta entisen ajan 5-10 osavuosikatsauksessa ollutta instituutioasiakasta on vaihtunut pieneen jäähallilliseen eli 2000 seuraajaan yksinkertaisesti livestreamaamalla julkistus ja jättämälle sen jälkitallenne nettiin.

Sijoittajaprofiilin valinta, esim. osinkoyhtiö tai pohjoismaiden markkinoiden kasvuyhtiö, auttaa valitsemaan oikeat KPIt sekä sijoittajaviestinnän painopisteet.

Lounas tarjoiltiin Bryggeri Helsingissä (jonka perustamista Sami on sattumalta joukkorahoittanut).

Cargotecin sijoittajasuhteista vastaava johtaja ja hallitusammattilainen Hanna-Maria Heikkinen kävi läpi Cargotecin näkökulmasta pörssiyhtiön pakollisen tiedottamisen, sijoittajasuhdetoiminnan sekä sisäisen tiedottamisen. Hän muistutti osallistujia myös siitä että ennen osakkeen listautumista myös joukkolainan voi ottaa First North markkinapaikalle hieman kevyemmillä käytännön vaatimuksilla viestinnän suhteen. Näin on toiminut mm. St1. Hanna vertasi Cargotecin käytäntöjä ja odotuksia myös aiempiin työpaikkoihinsa Valmetiin, Metsoon ja YIT:hen. Sidosryhmistä erityisesti analyytikot ovat tärkeitä ja analyytikkojen itsenäiset analyysit voivat olla merkittäviä yhtiön arvonmäärityspositioinnin ajureita. Esimerkkinä Hanna käytti Cargotecin siirtymistä analyytikkojen arvioinneista perinteisestä konepajaliiketoiminnasta satamien tietojärjestelmäkumppaniksi. Jälkimmäisen arvostustaso on huomattavasti korkeammalla tasolla. Myös sijoittajablogaajat kuten Aki Pyysing ovat tärkeitä.

Greenstep aloitti esityksen käymällä läpi Nokian ja Vaisalan vuosikertomukset ja nostaen niistä mm. riskikartat. Yksi First North –yritysten riski on taloudellisen informaation tuottaminen, joihin Greenstep itse tarjoaa CFO-palvelua yritysten omien asiantuntijoiden tueksi. Sisäinen kontrolli, hyvä hallintotapa ja IFRS-kirjanpidon toteuttaminen vaatii yrityksiltä lisää osaamista, jonka hankkimiseen tulee varata kunnolla aikaa.

Maria Gartz NASDAQ:in markkinavalvonnasta lopetti päivän käymällä läpi Hyväksytyn Neuvonantajan (kuten Translink Corporate Finance) tehtävät First North-markkinapaikan yrityksen tukena. Seuraavana ketjussa on markkinavalvonta, joka sekä antaa neuvoa sääntöjen tulkintakysymyksissä, että valvoo julkaistun tiedon sääntöjen mukaisuutta. Kaupankäynnin valvonta perustuu pääsääntöisesti hinnan ja volyymin muutoksiin perustuviin hälytyksiin. Valvontajärjestelmä arvioi esim. sisäpiiritiedolla käydyn kaupan mahdollisuutta ja tarvittaessa markkinavalvonta raportoi Finanssivalvonnalle mahdollisista väärinkäytöksistä. Maria kävi läpi sisäpiiritiedon olemuksen, MAR/MAD-direktiivin ja yleisperiaatteen, jonka mukaan kaikilla sijoittajilla on oltava olennaiset ja riittävät tiedot samaan aikaan käytettävissä. Lisäksi esityksessä käytiin läpi poikkeukset sisäpiiritiedon julkaisun lykkäykselle.

Maria kertasi kaupankäynnin kohteeksi ottamisen vaatimukset, joihin kuuluu mm. että vähintään 10% osakepääomasta on yleisön hallussa, sopimuksen Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa, osakkeiden sähköisen rekisteröinnin ja vapaan luovutettavuuden, sekä osakkeenomistajien lukumäärän (100-300 vaatii markkinatakaajan, yli 300 ei tarvitse). Yleisökysymyksissä kyseltiin kurinpitosanktioista sekä merkittävien yrityskauppojen tiedottamisesta. Maria muistutti, että vaikka esimerkiksi korjaavien tiedotteiden antaminen on mahdollista, eivät sijoittajat eikä markkinavalvoja hyväksy toistuvia puutteita. Lopuksi käytiin läpi hakemusprosessi Listing Centerissä ja muistutettiin Certified Advisorin roolista listautumisprosessin aikataulun koordinoijana.

Kotiläksyt III tapaamiselle

Petri lopetti tilaisuuden kiittämällä NASDAQ:ia päivän erinomaisista puitteista. Kirsi Kaunissaari, jonka tiivistelmä päivästä laajentaa tämän blogauksen sijoittajaviestintäkulmaa, totesi Finnveran mahdollistaman ohjelman jatkuvan seuraavalla kotitehtävällä:

  • Minkälaiset sijoittajat ovat sinusta kiinnostuneita?
  • Mitä KPI:itä haluat alkaa kommunikoimaan?
  • Mitkä ovat relevantit pörssilistatut verrokit yrityksellesi?

Translink Corporate Financen partnerit käyvät aktiivista dialogia Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa arvonmäärityksestä. Jari Lauriala on kirjoittanut Tero Luoman Osaava omistaja – hyvän omistamisen käsikirjan kohdan, jossa kuvataan yrityksen arvonmääritys omistaja-arvon näkökulmasta. Sami Miettinen johtaa parhaillaan Translinkin skenaarioanalyysien jalostamista ottamaan huomioon Risto Siilasmaan Paranoidi Optimisti-kirjan skenaariosuositukset.

Tutustu myös Translinkin yhteenvetoon ensimmäisestä Suomen Yrittäjien 365 Päivässä Pörssiin-koulutuspäivästä.

Sami Miettinen
Translink Corporate Finance
Partner
Mobile: +358 400 735 835
Jari Lauriala
Translink Corporate Finance
Managing Partner
Mobile: +358 400 918 855