Suomen Yrittäjien 365 Päivässä Pörssiin – Johdon rooli

Suomen yrittäjät 365 Nasdaq – Translinkin tiivistelmä

Kasvuyhtiöiden koulutusohjelma 365 Päivässä Pörssiin on edennyt syyskaudelle ja osallistujat saivat kuulla mm. toimitusjohtajan, hallituksen, yhtiökokouksen ja osakkeenomistajien rooleista.

Aiemmin Translink Corporate Finance oli kuvannut pelikenttää Hyväksytyn Neuvonantajan (Certified Advisor) tehtävänä avustaa näitä toimielimiä neuvonantovelvollisuuden, valvontavelvollisuuden, jatkuvan tiedonantovelvollisuuden ja markkinavalvonnan suhteen.

Kotitehtävä: DuPont-kompositio omalle pääomalle

Kotitehtävän purkuna laskettiin Jukka Oksaharjun kaavalla oman pääoman tuotto omalla yhtiölle. Maailmalla tämä tunnetaan ns. DuPont-kompositiona.

Oman pääoman tuotto = voittomarginaali * pääoman kierto * vipuvaikutus

= Tulos/liikevaihto * Liikevaihto/sitoutunut pääoma * sitoutunut pääoma/oma pääoma

Petri Roinisen analyysi vertaili suomalaisten kiinteistötoimijoiden keskimääräistä oman pääoman tuottoa. Se oli vuosina 2015-2018 11,5%, jonka vain Investors House ja Hoivatilat ovat pystyneet ylittämään. Velkavipu ei selitä kummankaan menestystä, mutta mahdollisesti Hoivatilat on uudiskohteiden myötä saanut parempaa tuottoa ja pääomatehokkuutta. Investors House taas pystyy tekemään voittoa palvelujen suuremmalla osuudella.

Roininen näkee toimitusjohtajan olevan 10-ottelija, joka vastaa jatkuvasti kysymykseen ”mitä meidän pitää saada aikaan?”.

Listautuminen toimitusjohtajan silmin: Matti Lattu aloitti kuvauksen toimitusjohtajan työstä Heeroksella kertomalla dramaattisesti, että aamulle suunniteltu rento siirtymä Porvoosta esiintymispaikalle Nasdaqin tiloihin muuttui tulosvaroituksen antamisen myötä liikevaihdon kasvunäkymän tarkentamistiedottamiseksi vuodelle 2019. Listattu yhtiö on julkinen toimija, jolla on oikea vastuuta ottava hallitus. Toimitusjohtajalla on vastuuta ja julkinen paine. Painetilanteissa auttaa selkeä tiedonantopolitiikka ja sisäpiiriohjeistuksen noudattaminen ja omakohtaisesti judo-harrastuksen tuoma paineensietokyky.

Heeros on kasvanut ostolaskujen hallinnasta laajemmaksi taloushallinnon SaaS-ohjelmistoja tarjoavaksi vuonna 2016 Nasdaq First Northiin listatuksi yhtiöksi. Matin ura on edennyt ohjelmoijasta toimitusjohtajaksi vuonna 2007. Vuonna 2015 tehtiin strategiaprosessi, jossa First North valittiin perustajaomistajien tahdon mukaisesti tyypillisen ohjelmistospesialistin EXIT-oletuksen ”myyttekö Vismalle vai Accountorille” sijaan. Listautumisannissa Heeros keräsi €3m uutta omaa pääomaa. Pääomistaja myi annin yhteydessä €450 000 edestä osakkeita. Tätä ennen oli laajennettu osakaspohjaa suunnatulla annilla ja joukkorahoituksella. Listautumisannissa toimitusjohtajan rooli ei saa lipsua kiehtovaan IPO-prosessiin vaan operatiivinen toiminta on pidettävä kasvu-uralla. Jatkuvan kaupankäynnin alettua perustajaosakkaiden on luovuttava ajattelusta yhtiönä omana projektina ja hyväksyttävä julkisen kaupankäynnin edut ja rajoitteet.

Johto ja hallitus yhtiön puhemiehenä. Repo Median toimitusjohtaja Eljas Repo arvioi kokemuksellaan sekä taloustoimittajana että hallitusammattilaisena johdon roolia. Aluksi hän kyseli osallistujilta Suomen arvokkaimpien pörssiyhtiöiden hallituksen puheenjohtajien ja toimitusjohtajien nimiä. Vastausten hitaus osoitti, että monien yritysten julkiset keulakuvat, erityisesti hallitukset, ovat loppujen lopuksi melko hiljaisia, virallisen pörssitiedottamisen ottaessa pääroolin. Toimitusjohtaja esiintyy, vaikka hallitus ja omistajat päättävät.

Pörssiviestintä perustuu sekä terveeseen järkeen että viralliseen ohjeistukseen. Sijoittajaviestinnän päävipu on tieto ja järki, jos valinnat poimitaan Aristoteleen ethos, pathos, logos -kolmiosta. Sijoittajatarinaa ei siis voida määräänsä enempää markkinoida esiintyjän olemuksella (ethos) ja tunteella (pathos). Sijoittajaa kiinnostaa kasvava tuotto ja osingot, joiden takana on selkeä liiketoiminta ja strategia, hyvä johto, vahva markkina-asema ja terve kassavirta, vahvaa tasetta unohtamatta. Nämä eivät ole samoja asioita, jotka kiinnostavat mediaa, joka keskittyy mehukkaisiin muutosuutisiin: yrityskauppoihin, oikeudenkäynteihin, rikoksiin ja henkilömuutoksiin sekä värikkäisiin toimitusjohtajiin. Lopuksi Eljas kävi varoitellen läpi hieman unohdettujen pienyritysten nuivahtaneita kurssikehityksiä ja vertaili niitä rikastuneisiin omistajiin kuten Ponssen pääomistajiin Vidgreneihin.

Osallistujakatsaus 1: Solwersin CEO Stefan Nyström johtaa Suomessa ja Ruotsissa toimivaa kasvuyritystä, jonka tavoitteena on muuttaa, kuinka rakennusalan teknistä konsultaatiota ja suunnittelua tehdään. Stefanille on kertynyt suunnittelualan kokemusta reilut 25 vuotta ja vuodesta 2003 Stefan on toiminut erilaisissa johtotehtävissä kuten Aaro Kohosen Oy:n toimitusjohtajana, Pöyry Civilin tj:nä, ja viimeksi Pöyry Sweden Ab:n tj:nä. Yhtiö on kerännyt pre-IPO-rahoituksen Invesdorin kanssa ja harkitsee listautumista. Valmistelevina toimenpiteinä hallituksen rakenne on vahvistuttu ja on siirrytty IFRS-tilinpäätökseen. Solwersin tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa sekä Suomessa että Ruotsissa. Kasvua kiihdyttää mm. yrityskaupat ja työmaiden etävalvonta.

Kuva: Janne Riihimäki, SSA Hotels Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Osallistujakatsaus 2: Janne  Riihimäki, AA, VT, KTM on SSA Hotels Oy:n hallituksen puheenjohtaja. SSA Hotels Oy:n VALO Hotel & Work –konsepti on ensimmäinen saumaton toimitila- ja hotellipalveluiden yhdistelmä Suomessa. Yhdistelmä parantaa asiakaskokemusta ja tilan käyttöastetta pienemmällä ympäristövaikutuksella kuin erilliset perinteiset ratkaisut. Mannerheimin pilottihanke valmistuu vuoden 2020 kesäksi. SSA Hotels sekä rakentaa että operoi kohdetta itse. VALOn palvelut toimivat synergistisesti yrityksille läpi koko päivän aamupalavereista liikematkaajan hotelliyöpymiseen. SSA Hotels antaa huoneistosijoittajille mahdollisuuden nauttia VALO-konseptin generoimista tuotoista, jotka ylittävät SSA operointikulut, lisättynä 5% hallinnointikatteella. Sijoittaja voi halutessaan valita avoimen tuoton sijaan myös 5% kiinteän tuoton. Tuottojen lisäksi Valolla on positiivisia ympäristövaikutuksia, joten sijoitus voidaan ymmärtää ekologisena vaikuttavuussijoittamisena.

Adam Kostyal, Nasdaq Head of Listing Nordics and Europe kertoi Nasdaqin laajemmasta roolista ja kokemuksista Pohjois-Euroopassa. Uusia trendejä on vaikuttavuussijoittaminen ja kestävän kehityksen sijoittajien nousu sekä fintech. Häneltä kyseltiin mm.  kaksoislistausmahdollisuudesta Suomeen ja Ruotsiin ja ruotsalaisten teknologiasijoittajien aggressiivisesta hinnoittelusta. Adam arvostaa suomalaisten sijoittajien osaamistasoa, mutta näkee että Ruotsissa muodostunut ankkurisijoittajakäytäntö saattaa tukea riskinottoa muita pohjoismaita paremmin. Hän arvioi että markkina toimii pohjoismaissa yhä enemmän yhtenä markkinana eikä maakohtaisina siiloina.

Translink Corporate Finance on Suomen johtavia haastavien EXIT- ja kasvuprosessien neuvonantajia ja yksi 365 Päivässä Pörssiin ohjelman yhteistyökumppani ja kouluttaja. Lisätietoja antavat:

Sami Miettinen
Translink Corporate Finance
Partner
Mobile: +358 400 735 835

Jari Lauriala
Translink Corporate Finance
Managing Partner
Mobile: +358 400 918 855