Suomen Yrittäjien ja Finnveran 365 Päivässä Pörssiin – Päivä IV Rahoitus, rahoitusjärjestelyt ja annit

Suomen Yrittäjien ja Finnveran 365 Päivässä Pörssiin – IV koulutuspäivä NASDAQ:issa

Neljäs koulutuspäivä keskittyi rahoitukseen, rahoitusjärjestelyihin sekä osakeanteihin. Suomen Kasvuyrittäjäverkoston puheenjohtaja Petri Roininen avasi Suomen Yrittäjien ja Finnveran 365 Päivässä Pörssiin ohjelman 4. päivän. Kotitehtävien purussa pohdittiin hallituksen rakennetta, hallintakoodin vaatimuksia sekä board agendaa. Ulkopuolisia hallituksen jäseniä oli haussa!

Vesa Riihimäki Nordealta kertoi rahoitusvaihtoehdoista kasvuvaiheessa ja ennen listautumista. Suomen rahoituskenttä on laajentunut ja on nyt noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. Suomalaista Venture Capital ja enkelivaiheen rahoitusta kerättiin noin 200 miljoonaa euroa. Ulkomainen rahoitusosuus, 300 miljoonaa euroa, on suurempi, mutta kohdistuu vain muutamaan kovatasoiseen sijoitukseen. Vesa pohti rahoituskonsulttien (Translink Corporate Financen kuuluu näihin) roolia ja startup-rahoituksen vaihtoehtoja Eeva Grannenfeltin kalvon pohjalta. Vesa näki konsultista hyötyä erityisesti EU:n julkisen rahan haussa, verkostumisessa ja CFO-mallituskykyjen korvikkeena.

Nordean kasvurahoitusyksiköllä on yli 1500 laina-asiakasta noin 280 miljoonan velkapääomalla. Nordea voi myös strukturoida oman pääoman kasvurahoituksen yhteistyössä esim. Invesdorin kanssa. Nordea on lähtenyt innovatiivisesti kehittämään rahoitusratkaisuja. Moni kurssin osallistuja ilmoittikin huvittuneena olevansa kovin kiinnostunut Nordean Startup & Growth tarjouspalettin luottokortista, jonka luottoraja, 2 miljoonaa euroa toimitusjohtajan käyttöön, on neljä kertaa suurempi kuin kyseisen nopean kasvun yrityksen liikevaihto!

Jari Ihamäki jatkoi kertomalla yritysten Finnveran rahoitustuotteista. Lainoja ja takauksia pankkien kanssa. Palveluita löytyy myös viennin rahoituksesta. Kasvuyritykselle sopii erityisesti kaksi lainatyyppiä:
1) Yrittäjälaina on pk-yrittäjän henkilökohtainen laina ennen listautumista. Tämä merkitään joko sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai sillä voidaan merkitä osakkeita. Omarahoitusosuus on vähintään 20% noin 10-100 000 lainaan, jonka korko on 3,25%. Laina on vakuudeton henkilökohtainen laina, maksuajaltaan enintään 10 vuotta ja jossa voi olla ja 1-2 vuotta lyhennysvapautta. Myös yrityksen muut avainhenkilöt voivat hakea lainaa.
2) Kasvulaina on yrityksen laina, enintään 3 miljoonaa euroa. Rahoitusmuoto on välirahoitus ja kasvulainan osuus voilla enintään 30% hankkeen kokonaisrahoituksesta esim. bullettina 5-7% korolla. Muu 70% voi olla esim. 20% omarahoitus ja 50% seniorirahoitus. Omarahoituksen noustessa seniorirahoitus voi pienentyä.

LeadDeskin toimitusjohtaja, vuonna 2013 Siililtä siirtynyt Olli Nokso-Koivisto kertoi yhtiön listautumisannin tarinan. Yhtiön asiakkaat koostuvat pääsääntöisesti isoista suomalaisista kuluttajapuolen yrityksistä. Yritys syntyi kun McKinseystä tulleet perustajapartnerit näkivät teleoperaattorien palvelujen korvautuvan pilvipohjaisilla palveluilla (esim. WhatsUp on pitkälti korvannut tekstiviestit). Yhtiö toteutti mm. kotimaisen kilpailijansa yritysoston ja alkoi laajentumaan mm. Ruotsiin ja Saksaan SAAS-mallilla. Kasvua kiihdytti 5,5 miljoonan euron rahoituskierros, jossa mukaan tuli Tesi ja Dawn Capital, yksi suurimmista B2B-kasvurahastoista. Tällä rahoitettiin Hollannin ja Tanskan laajentumista. Petri Niemi, kokenut listautumisvalmisteluja toteuttanut hallitusammattilainen, vahvisti hallintoa. LeadDeskin listautumisanti, 5 miljoonaa euroa, toteutettiin vuonna 2019 ja mahdollistaa ison pään enterprise -ratkaisujen kehittämisen ja kasvun. Annissa oli lock up periodit (360 päivää ja 270 päivää) sekä johdolle että henkilökunnalle. Alla on Oaklins Merascon toteuttaman IPO:n aikataulu:

Olli evästi kurssilaisia että aikataulussa yhteinen tahtotila on tärkeää, koska ongelmia tulee varmasti. Omistajien tulee saada sisäiset ristiriidat keskenään pois, likapyykkiä ei pidä lähteä pesemään koska prosessi vaikeutuu heti. Hän myös suositteli IPO Readiness raportin laatimista ajoissa ja että prospectus-työskentelyyn pitää panostaa johtoryhmän voimin. Olli suhtautui realistisesti suurehkoihin antikuluihin osin kertaluonteisena investointina.

Jarmo Uusikari Euroclear Finlandista kertoi, kuinka he ylläpitävät Suomen arvo-osuusjärjestelmää. Ennen yhtiön listautumista yhtiön osakkeet tulee liittää arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmä on sähköinen rekisterijärjestelmä, jonne omistukset ja niihin liittyvät oikeudet ja rajoitukset kirjataan. Arvo-osuusjärjestelmään siirryttäessä fyysiset osakekirjat kerätään pois.  Suomen arvo-osuusjärjestelmässä on 374 liikkeeseenlaskijaa, joista 277 ovat osakkeiden liikkeeseenlaskijoita ja 138 velkainstrumenttien liikkeeseenlaskijaa. Järjestelmässä omistusmuutoksia kirjaavat tilinhoitajat, joita ovat esimerkiksi pankit. Arvo-osuusjärjestelmään liittymiseen tarvittavista yhtiöjärjestysmuutoksista päätetään aina yhtiökokouksessa tai kaikkien osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Mikäli päätöksessä ei päätetä ajasta, jonka kuluessa yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään, hallitus voidaan valtuuttaa päättämään arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen aikataulusta. Aikatauluista ja tehtävistä toimenpiteistä on sovittava Euroclear Finlandin kanssa etukäteen. Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen kannattaa tehdä ennen kuin yhtiön omistuspohja laajentuu.  Kertaluontoinen liittymis- ja hyväksymismaksu on 1 000 € tai monimutkaisemmalla vaihtomallilla 2 300 €. Listayhtiön kuukausimaksu arvo-osuusjärjestelmässä perustuu markkina-arvoon ja niiden arvo-osuustilien lukumäärään, joille yhtiön omistuksia on kirjattu.  Kuukausimaksu First North -yhtiöille mediaanin mukaan laskettuna on noin 500 € kuukaudessa ja listaamattomille edullisimmillaan kymmenesosa tästä.

Nuutti Hartikainen kuvaili Nordnetin palveluja listautuville yhtiöille, joita on mm. liikkeeseenlaskijan asiamiespalvelut, myynti ja markkinointi, merkintäpisteenä toimiminen sekä arvopaperinvälitys. Nordnet on ollut mukana myymässä ja merkintäpaikkana noin 70% NASDAQ Nordic anneissa vuonna 2018. Suomen listautumismarkkina on edelleen auki hyville listautujille, mutta arvostustason on oltava maltillinen. Tärkeää on realistinen hinnoittelu, johon kuuluu yhtiön liittyvät riskit huomioon ottava alennus.

Uuden yhtiön osakeomistuksen rakenne erityisesti anti vai myynti -suhteen kautta on kriittistä. Yli 50 miljoonan euron listautumisanneissa anti/myyntisuhde ns. green shoe-optio ”kenkä” mukaan lukien on vuosina 2012-2019 ollut noin tasolla 20% anti / 80% myynti. Alle 50 miljoonan anneissa suhde taas on 80% anti / 20% myynti. Pienissä anneissa, alle 10 miljoonaa suhde on jo 95% / 5% jolloin ei mielellään ole jälkimarkkinamyyntiä lainkaan vaan toteutetaan puhdas osakeanti. Jos on tarkoitus muuttaa nykyistä osakasrakennetta, se kannattaisi tehdä pre-IPO-vaiheessa ja korkeintaan myydä mahdollisia passiivisia ehkä eläköitymässä olevia omistajia (jopa vapaamatkustajia), joiden omistus ei vaikuta yhtiön kehitykseen. Kasvollinen, ankkuriomistus on tärkeää erityisesti First North-yhtiöille.

Nuutti otti esimerkiksi GreenMobilityn listautumisannin, jossa pääsyyt olivat pääoman tarve, näkyvyys, laajempi osakkeenomistajakunta sekä luotettavuuden kasvu. Hän myös kertoi myös transaktion järjestäjien rooleista ja rakenteesta. Tärkeää on saada instituutiosijoittajat kiinnostumaan yli 50% antiosuudella, jonka jälkeen yksityissijoittajat, sekä ammattimaiset että piensijoittajat täydentävät annin.

Esa Hanttu kävi läpi Nordean näkemyksen listautumisannin järjestämisen ja arvonmäärityksen. Nordean listautumisprosessi on yleensä noin 6 kk mittainen ja kattaa valmisteluvaiheen, markkinointivaiheen ja lopulta hinnoittelun ja jälkimarkkinatoiminnan.

Erityishuomion sai arvonmääritys, joka on Esan mukaan ”suhteellista peliä”. Hintakuva tarkentuu prosessin edetessä. Erityisen tärkeää on positioida yhtiö oikein siten että sen Equity Story tukee sekä valittuja kertoimia että niillä kerrottavia KPI:tä kuten käyttökate (EBITDA), liikevaihto (Sales), liikevoitto (EBIT), voitto (earnings), nettovarallisuus (Net Asset Value), NAV. Yhtiön tulevaisuuden kannattavuusennusteiden välittäminen on säänneltyä. Niiden korvikkeena voidaan usein käyttää riippumattoman osakeanalyytikon näkemystä. Arvonmäärityksessä toinen pääkomponentti on sovellettavat kertoimet, jotka ovat joskus monirakenteisia. Esimerkiksi Silmäaseman listautumisannissa liiketoiminnan arvokomponentit olivat sekä perinteinen optinen kauppa että silmäkirurgia ja muu hoito. Myöskin verkkokauppa.com:in verrokkiryhmän haussa jouduttiin tasapainottelemaan suhteellisen arvon kanssa. Joskus yksittäinen verrokki, kuten Tokmannin annissa Europris, ohjaa hinnoittelua vahvasti. Toisinaan merkittävä tunnusluku haetaan taseesta, kuten Kojamossa, jossa NAV-positiointi oli keskiössä.

Listautumisprosessin aikana hintarange on sijoittajien kiinnostuksen ja näkemyksen mukaan tarkentuva, iteratiivinen prosessi, jota kuvaa alla oleva kaavio.

Lopuksi Remedy Entertainmentin toimitusjohtaja Tero Virtala esitteli yhtiön listautumisannin kaaren. Remedy kehittää ja kaupallistaa PC-ja konsolipelejä.  Yhtiö on miettinyt huolella strategiaansa ja mihin osaan markkinaa itse positioituu, mitkä ovat tavoitteet ja mitä tehdään tavoitteeseen päästääkseen.  Sekä listautumisen aikana, että sen jälkeen yhtiö on pyrkinyt johdonmukaisesti kertaamaan tätä asiaa markkinoille, sekä viestimään kuinka Remedy edistyy näitä suunnitelmia vasten.  Remedyn fokuksessa ei ole mobiilipelipuoli, joka on isolle yleisölle Suomessa kenties tunnetuin osa pelimarkkinaa.  Mobiilimarkkinalla kilpailun määrä on valtava:  Kuluttajille on saataville yli miljoona peliä ja joka päivä tulee yli 500 uutta peliä lisää.  Isojen konsolipelien kehittämiseen kykeneviä firmoja on maailmalla vähemmän.  Tämän seurauksena kilpailun määrä on konsolipelimarkkinalla maltillisempi, mutta kilpailun laatu on äärimmäisen korkeaa.   Remedyn vahvuudet ovat kyky luoda visuaalisesti näyttäviä, mielenkiintoisia maailmoja, hahmoja ja tarinoita, ja korkealaatuista pelimekaniikkaa.  Tähän yhdistyvät kaupallinen osaaminen ja yhteistyö vahvojen kumppanien, kuten korealaisen Smilegaten kanssa.  Listautumisannissa Accendo Capital oli Remedylle tärkeä ankkurisijoittaja. Listautuminen on tuonut mukaan monia hyviä asioita, kuten kasvanutta tunnettavuutta ja lisävetovoimaa kansainvälisiin rekrytointeihin.  Samalla Tero muistutti osallistujia, että myös sisäinen viestintä tulee olla jatkuvaa ja muistuttaa ihmisiä aiempaakin tarkemmin mitä ja miten asioista talon ulkopuolella puhuu, mikä on sisäpiiritietoa ja missä tilanteissa kaupankäyntirajoitukset ovat voimassa.

Katso Translink Corporate Financen tiivistelmät aiemmista Suomen kasvuyrittäjien 365 ohjelmapäivästä Nasdaqin ja Finnveran kanssa: